ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ

รับรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ ladygangbang.com ของเรา

แนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการบริการของเราซึ่งอยู่ภายใต้การยอมรับของคุณดังนี้:

คุณต้องทราบว่า เมื่อใดก็ตามที่คุณได้สมัครเพื่อใช้บริการ/สิ่งอำนวยความสะดวก หรือเรียกดูเว็บไซต์ เท่ากับว่าคุณได้รับรู้และยอมรับแล้วว่าคุณได้อ่านและทำควาเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ และพร้อมที่จะผูกพัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในที่นี้ คำว่า “คุณ” “ของคุณ” และ “ผู้ใช้งาน” หมายความถึงผู้ใช้งานปลายทาง และคำว่า “เรา” “ของเรา” และ “บริษัท” หมายความถึงเว็บไซต์ http://b9k.052.mywebsitetransfer.com/ โดยข้อกำหนดต่างๆ นี้จะใช้กับผู้ใช้งานทั้งหมดของเว็บไซต์ http://b9k.052.mywebsitetransfer.com/ รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง โดเมนย่อย เวอร์ชั่นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ดำเนินการโดย “บริษัท” 

ขอแจ้งให้ทราบว่า “เรา” มีสิทธิ์เพิ่ม/ลบข้อความใดๆ และมีสิทธิ์ปรับปรุงใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ “เรา” แต่เพียงผู้เดียว โดยที่ “ผู้ใช้งาน” มีหน้าที่หมั่นตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเวอร์ชั่นที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุด

  1. อายุของผู้ใช้งาน:

ผู้ใช้งานของเว็บไซต์ จำเป็นจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป จึงจะสามารถชมเนื้อหาต่างๆ ภายในเว็บไซต์ได้

  1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเนื้อหา:

ทางเว็บไซต์ http://b9k.052.mywebsitetransfer.com/ มีความจำเป็นที่จะต้องขอสงวนสิทธิ์ลบ ระงับ หรือยุติการเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ก็ได้ โดยมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงและแก้ไขเนื้อหาเหล่านั้นได้ตลอดโดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในภายหลังจะมีการชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือไม่ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ “เรา” แต่เพียงผู้เดียว 

  1. การเข้าถึงเนื้อหา:

(i) “บริษัท” ให้สิทธิ์แบบไม่ผูกขาด เพิกถอนได้ และไม่สามารถถ่ายโอนได้แก่คุณ สำหรับการเข้าถึงเนื้อหาอื่นใดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ โดยตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณ:

ก) มีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและให้ข้อมูลภายในเท่านั้น

ข) ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์

(ii) การออกแบบ เค้าโครง และรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ ได้รับการคุ้มครองภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา จึงไม่อนุญาตให้คัดลอกเว็บไซต์ในที่นี้ 

  1. ลิขสิทธิ์กับเครื่องหมายการค้า:

ยกเว้นเสียแต่ว่าจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์กับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดภายในเว็บไซต์ ยกเว้นเสียง วิดีโอ หรือภาพกราฟิก ซึ่งมีเนื้อหาสื่อถึงเครื่องหมายการค้ากับโลโก้ ถือเป็นทรัพย์สินของทาง http://b9k.052.mywebsitetransfer.com/ บริษัทแม่ บริษัทในเครือ และภาคีของทาง http://b9k.052.mywebsitetransfer.com/ และได้รับการคุ้มครอง ภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับ

  1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบในเนื้อหาที่ไม่ใช่ของบริษัท:

เมื่อคุณเข้ามาใช้งาน http://b9k.052.mywebsitetransfer.com/ คุณจะพบกับข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัท เนื่องจากเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นผู้พัฒนาภาพยนตร์และรายการต่างๆ เอง โดยจะเป็นการรวมมาจากแหล่งต่างๆ และได้อัปโหลดลงในเว็บไซต์ http://b9k.052.mywebsitetransfer.com/ เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆ ในส่วนของเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ล่วงละเมิด เป็นที่น่ารังเกียจ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม ซึ่งไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทจะไม่รับผิดและ/หรือรับผิดชอบต่อความสูญเสีย/ความเสียหาย ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้งานข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัทดังกล่าว